Větrov jsme dobyli

Pátek v 17:58 | Š. Bártová |  Zpráva z minulého výletu
Na úvod výletu jsme si odlovili moc pěknou kešku na nádraží v Rynolticích, jedinou tohoto výletu. Prošli jsme Rynoltice, pokračovali po silničce a uvědomili si, že tudy jsme již jednou šli. Ano byl to tento výlet. Jakmile jsme za Polesím vstoupili do lesa, začali jsme zápolit s bahnem. Hlavně na rozcestích, U Tří pánů, Pekařův kříž. Tobiášova borovice. Na vrchol ke zřícenině Větrova vyšlápli jen ti mladší, deváťákům se tentokrát vůbec nechtělo. Zpět jsme trochu spěchali, nechtěli jsme riskovat ujetí vlaku. Šli jsme stejnou cestou. Dohromady to udělalo 12 kilometrů (pro ty poctivé). Mrkněte do galerie na naše zážitky.
 

Zřícenina hradu Větrov na Loupežnickém vrchu

30. října 2017 v 18:57 | Š. Bártová |  Informace o chystaném výletu
Tak snad už se konečně dostaneme ven. Snad nám okolnosti i počasí dopřejí a v sobotu 4. listopadu dobijeme hrad Větrov na Loupežnickém vrchu. Pojedme vlakem do Rynoltic. Půjdeme nejprve po nefrekventované silnici, potom po zelené, modré a červené až na vrchol. Zpět stejně nebo maličko jinak, podle časových možností. Dohromady by to mělo udělat 12,5 kilometrů.

Michalovice a sysli na Radouči

20. října 2017 v 16:40 | Š. Bártová |  Informace o chystaném výletu
Plánovaný výlet na sobotu 21. října se pro malý počet nahlášených účastníků NEUSKUTEČNÍ.
Další plánovaný výlet bude 4. listopadu.
 


Devět statečných s Adélou

8. října 2017 v 21:53 | Š. Bártová |  Zpráva z minulého výletu
nakonec na pochodu KČT absolvovalo 12 kilometrů. Z počátku dost pršelo, tak jsme nezvolili plánovanou delší trasu. Vybaveni sušenkou jsme šli po žluté přes Dolní Libchavu do Horní a Manušic ke kontrole. Posvačili jsme a pak už za hezkého počasí pokračovali zpět po cyklostezce. Další pauzu jsme dali na Slovance na prolézačkách. Do Adély jsme docházeli už zase za deště. Odlovili jsme 5 keší. V cíli jsme byli odměněni diplomem, lízátkem a párkem. Kvůli počasí nedošlo na opékání vuřtů. Fotografie jsou v galerii.

Pochod s Adélou

2. října 2017 v 22:22 | Š. Bártová |  Informace o chystaném výletu
V sobotu 7. října bude čas na další výlet. Také to bude čas pravidelné akce Českého klubu turistů Pochodu s Adélou. My se účastnili již dvakrát a letos chceme opět.
Vydáme se na trasu dlouhou 14 kilometrů a v cíli u vily Adély si opečeme vuřty. Podrobnosti o pochodu zde.

První výlet na rozhýbání

28. září 2017 v 23:03 | Š. Bártová |  Zpráva z minulého výletu
V sobotu jsme dali jen 8 kilometrů. Na poprvé. Příště už musíme být zdatnější.
Všechny tři cíle jsme zvládli, jednu keš ulovili, houby našli a ještě nám zbyl čas na zastávce vlaku. To bylo dobře, protože na konci výletu už pršelo.
Na fotkách se podívej, jak hrdinně jsme vylezli na skálu Konopáč a potom další skalku Pětikostelní kámen. Vyvrcholením měl být Bukový vodopád. No byl to takový malý čůrek rezavé vody. A nedaleko keška, kterou našla zkušená Markéta.

První výlet

14. září 2017 v 11:31 | Š. Bártová |  Informace o chystaném výletu
Letošní, již 14. sezonu našeho turistického kroužku zahájíme v sobotu 23. 9. 2017. Pojedeme do oblasti pod Jedlovou horou. Skutečnými cíli budou Konopáč (Jelení skála), Stožec (Jelení kámen), Pětikostelní kámen a Bukový vodopád. Pojedeme vlakem tam i zpět. Ale časy budou trochu netradiční. Je to kvůli spoji zpět, který potřebujeme ze zastávky Nová Huť v Lužických horách a tam to zastavuje jen občas.

Školní rok 2017/2018

12. září 2017 v 21:53 | Š. Bártová |  Přihláška do turistického kroužku
Zveme všechny zájemce o letošní výlety. Prosím, odevzdejte přihlášku do kroužku a dle svého zájmu a možností potom i přihlášku na výlet. Informace a zmíněná přihláška na něj bude v dalším článku.

PŘIHLÁŠKA


Konec sezony

12. září 2017 v 21:47 | Š. Bártová |  Zpráva z minulého výletu
Za turistickou sezonu 2016/17 jsme absolvovali 12 výletů, což dohromady dělalo 126,5 kilometrů. Na zážitky se můžete podívat v naší fotogalerii. To samozřejmě není skóre všech účastníků. Ne všichni byli na každém výletě. Stoprocentní výkon podali Petr Liksomr a Vojta Miler. Bez jednoho výletu se na druhém místě umístil Míra Polák. Gratuluju a všem účastníkům děkuji za přízeň. Věřím, že se budeme setkávat i v následující sezoně.

Poslední výlet

24. dubna 2017 v 0:06 | Š. Bártová |  Informace o chystaném výletu
Proběhne v sobotu 29. 4. Pojedeme vlakem do Křižan a pak půjdeme pěšky do Zdislavy na vlak zpáteční. Mělo by to být jen nějakých 7,5 km, ale bude tam i nějaké převýšení. Po cestě bychom měli vidět kapli sv. Kryštofa, široko daleko do okolí, dům, kde je ojedinělá ruční papírna, ve které se vyrábí japonský papír washi. Kešku budeme hledat v Loupežnické jeskyni.

Kam dál